Ние използваме бисквитки, включително и бисквитки на трети страни, за да подобрим нашите услуги, за да персонализираме вашите реклами и да запаметим вашите преференции за уебсайта. Ако продължите браузинг сесията, вие се съгласявате с използването на бисквитки на нашия сайт. За повече информация (например как да изключите бисквитките), посетете нашата Политика за бисквитките.

Политика относно използваните кукита („Бисквитки”)

Последна ревизия от 12 септември 2012 г.

Fox Networks Group Bulgaria („Фокс”, „ние”) използва на Сайта технологии за събиране на информация, които помагат на Фокс да подобри онлайн достъпа и ползването на Сайта www.foxchannels.bg от страна на Потребителя. Тази „Политика относно използваните кукита” урежда използването тези технологии, които включват кукита, пиксели, уеб-маяци и gif файлове, събирателно “кукита” („бисквитки). Настоящата политика описва различните видове кукита, използвани на Сайта и как Потребителят може да ги контролира, видовете информация, която може да се съхранява от Фокс в крайното устройство (т.е. компютър, мобилно устройство и др.) на Потребителя и/или видовете информация, съхранена в крайното устройство на Потребителя, до която Фокс може да осъществява достъп (т.е. видовете кукита, които може да съхранява и/или достъпва) и целите, за които се използва и обработва такава информация, както и правата и задълженията на Фокс и Потребителя, свързани с използването на кукита и обработването на такава информация.

Фокс има правото да променя „Политиката относно използваните кукита”  по всяко време. Моля погледнете надписа „ПОСЛЕДНО ИЗМЕНЕНИЕ” в началото на тази страница, за да видите кога тази „Политика относно използваните кукита” („Политика”) е била изменяна за последен път. Всякакви промени в тази „Политика относно използваните кукита” влизат в сила 2 дни след като Фокс направи изменената „Политика относно използваните кукита” достъпна на или чрез Сайта.

С използването на Сайта Потребителят се съгласява с тази Политика и се съгласява, че Фокс може да съхранява кукита и да осъществяваме достъп до тях, както е описано в тази политика. Ако Потребителят не е съгласен с тази Политика или не е съгласен, с каквото и да е бъдещо изменение на тази Политика, Потребителят следва незабавно да преустанови използването на Сайта.  

Надяваме се, че тази Политика Ви помага да разберете и да се чувствате по-сигурни по отношение на използването на кукита от наша страна. Ако имате някакви допълнителни въпроси, моля да се свържете с нас на pr.bg@fox.com.

 

1. КАКВО Е КУКИ (БИСКВИТКА)?

Кукитата са малки текстови файлове, които се съхраняват в компютърa,  мобилното устройство или в друго крайно устройство на Потребителя. Използват се широко за подпомагане на функционирането на уебсайтовете или за подобряване на тяхната ефективност. Те могат да правят това, защото уебсайтовете могат да четат и пишат тези файлове, което им дава възможност да разпознават крайното устройство на Потребителя и да запаметяват важна информация, която да направи ползването на уебсайта по-удобно за Потребителя (напр. като запаметят  предпочитанията/настройките на Потребителя).

 

2. КАКВИ КУКИТА ИЗПОЛЗВАМЕ?

По-долу сме изброили различните видове кукита, които Фокс може да използва на този Сайт.

Основни кукита.  Тезикукита са основни за Сайта, защото дават възможност на Потребителя да се движи из него и да използва неговите функции. Без тези абсолютно необходими кукита Фокс може да няма възможност да предостави определени услуги или функции и Сайтът не би работил за Потребителя така безпрепятствено и ефективно, както бихме искали.

Основните кукита на този Сайт може да включват:

PHPsessid - Използва се, за да помага на потребителите да се движат из един уебсайт и им позволява да се връщат на предишни страници. Потребителят може да контролира тези кукита чрез своя браузър, но трябва да има предвид, че Сайтът може да не функционира толкова безпрепятствено и ефективно, ако го направи.

Характеризиращи кукита.  Характеризиращите кукита, понякога наричани аналитични кукита, събират информация за ползването на този Сайт от страна на Потребителя и дават възможност на Фокс да подобрява начина, по който работи Сайта. Например характеризиращите кукита показват на Фокс кои са най-често посещаваните страници на Сайта, позволяват му да види общите модели на ползване на Сайта, помагат да отчита всякакви трудности, които Потребителят среща при ползването на Сайта, и показват на Фокс дали рекламите/ рекламните кампании са ефективни или не.

Характеризиращите кукита на този Сайт може да включват:

1. Google Analytics - https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

2. Omniture - http://www.omniture.com/en/privacy/2o7#optout

Функционални кукита.  При определени обстоятелства Фокс може да използвафункционални кукита. Функционалните кукита позволяват на Фокс да запаметява изборите, които Потребителят прави в Сайта и да осигури разширени и по-персонализирани функции като персонализирането на определена уебстраница, запаметяване дали Фокс е предлагало на Потребителя да участва в дадена промоция и относно други услуги, които Потребителят може да заяви, като гледане на видеоклип или коментиране на блог. Всички тези функции помагат на Фокс да подобри за Потребителя качеството на неговото посещение в Сайта.

Целеви или рекламни кукита. Фокс и неговите доставчици на услугимогат да използват целеви или рекламни кукита, за да показват реклами, за които Фокс счита, че са по-подходящи за Потребителя и неговите интереси. Например Фокс може да използва целеви или рекламни  кукита, за да ограничи броя пъти, в които Потребителят вижда една и съща реклама на Сайт и да подпомогне измерването на резултатността на рекламните кампании в Сайта. Тези кукита запаметяват какво е преглеждал Потребителят на Сайта и Фокс може да сподели тази информация с други организации, като например рекламодатели.

За повече информация относно целевите и рекламни  кукита и как можете да ги изключите, можете да посетите http://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices или http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/index.html.

Целевите и рекламни кукита на този Сайт може да включват:

DoubleClick - https://www.google.com/settings/ads/onweb/

Flash кукита. В определени ситуации Фокс може да използва AdobeFlashPlayer, за да предостави специално съдържание като видеоклипове или анимация. За подобряване на ползването на Сайта онлайн от стана на Потребителя се използват „местни обекти за съвместно ползване” (LocalSharedObjects) (известни като Flashкукита), предоставящи функции като запаметяване на настройките и предпочитанията на Потребителя. Flashкукитата се съхраняват на крайното устройство на Потребителя, но се управляват чрез интерфейс, различен от този, осигурен от уеб браузъра на Потребителя. Това означава, че не е възможно Потребителят да управлява Flashкукита на ниво браузър, по начина, по който управлява кукита. Вместо това, Потребителят може да осъществите достъп до своите Инструменти за управление на Flashдиректно на уебсайта на Adobe. Уебсайтът на Adobe предоставя изчерпателна информация за това как могат да се изтрият или деактивират Flashкукита – за допълнителна информация вижте http://www.adobe.com/security/flashplayer. Ако Потребителят деактивира или отхвърли Flashкукитата за този Сайт, същият може да няма достъп до определени функции, като например видео съдържане или услуги, изискващи Потребителят да влезе през своя профил (да се логне).

С използването на Сайта Потребителят се счита, че разбира и се съгласява, че Фокс може да съхранява и/или да осъществява достъп до описаната в тази политика информация в крайното устройство на Потребителя и да я обработва (т.е. да използва и обработва посочените в тази Политика кукита) за следните цели:

1. Да осигурява на Потребителя нормален и качествен достъп до Сайта с всичките му функционални възможности и характеристики;

2. Да проверява за наличието на скриптове, софтуерни приложения и настройки на крайното устройство на Потребителя, необходими за нормалния достъп до и ползване на Сайта и да уведомява Потребителя за липсата на такива;

3. Да проследява и предотвратява „мултиакаунтинг” (регистриране и ползване на множество потребителски профили (акаунти) от едно и също лице) и злонамерени действия;

4. Да визуализира и девизуализира елементи от Сайта, които имат специфични изисквания, съвместими или несъвместими с определени функционалности, характеристики или възможности на крайното устройство на Потребителя (например: ширина на екрана, резолюция и др.);

5. Да приспособява Сайта и осигурява автоматично показване или скриване на различни елементи от Сайта в зависимост от предпочитанията и настройките на Потребителя;

6. Реклама и проучване на предпочитанията на Потребителя.

Фокс има правото (но не и задължението) да инсталира върху компютър или друго крайно устройство на Потребителя кукита. Кукитата, които използва Фокс не запазват информация, позволяваща идентифицирането на Потребителя като физическо лице (лични данни). Тя е предназначена единствено да идентифицира браузъра и/или крайното устройство на Потребителя.

 

3.  КАК КУКИТАТА НА САЙТА СЕ ИЗПОЛЗВАТ ОТ ТРЕТИ СТРАНИ?

При определени обстоятелства Фокс може да работи с трети лица, предоставящи услуги в Сайта. Трети лица рекламодатели и други организации могат да използват техни собствени кукита, за да събират информация за дейността на Потребителя в Сайта и/или рекламите, върху които е кликвал. Тази информация може да се използва от тях за показване на реклами, за които те смятат, че е най-вероятно да представляват интерес за Потребителя въз основа на съдържанието, което Потребителят е преглеждал. Третите лица рекламодатели могат да използват  тази информация също за измерване на резултатността на техните реклами. Фокс няма достъп до и не контролира тези кукита и за да деактивира или отхвърли кукитата на трета лица, Потребителят следва да види уебсайта на съответното трето лице. Потребителят може да научи повече за контролирането на кукита също и в раздел 4 по-долу в тази Политика.

Кукита на трети лица на този Сайт може да включват:

1. Facebook Social Plugin - http://www.facebook.com/help/?faq=149609355108389

2. YouTube - http://support.google.com/youtube/bin/answer.py?hl=en&answer=141046

 

4.  КАК ДА КОНТРОЛИРАМ КУКИТАТА?

Потребителят има право по всяко време да получи информация от Фокс относно данните, съхранявани в неговото крайно устройство, като отправи запитване на следния електронен пощенски адрес: pr.bg@fox.com.

Потребителят може да откаже да приема кукита от този Сайт и да отхвърли съхраняването и/или достъпа до информацията, запазена в крайното му устройство по всяко време като активирате настройката на своя браузър, която позволява да отказва кукита или като се свърже с Фокс на следния електронен пощенски адрес: pr.bg@fox.com. Потребителят може да откаже да приеме Flashкукита от този Сайт като използва инструментите за управление на Flashна Adobe на http://www.adobe.com/security/flashplayer. Допълнителна информация относно процедурата, която трябва да се следва за деактивиране на кукита е достъпна в уебсайта на съответния доставчик на интернет браузър, използван от Потребителя, чрез екрана за помощ. Потребителят може да види http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/index.html за информация относно най-често използваните браузъри. Потребителят декларира, че е информиран и се съгласява, че ако забрани и/или изтрие кукитата, може не всички функции на Сайта да работят както трябва, за което Фокс няма да носи отговорност.